ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Φραγγελάκη Αλεξάνδρα
Ερωτοκρίτου 1
74100 Ρέθυμνο
Τηλ : 0831 57465

Πτυχιακή Εργασία : Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων (κομποστοποίηση) στην περιοχή του Ρεθύμνου Κρήτης.
Πλήρες Κείμενο    (htm format)                                         

Περίληψη