ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης  "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Δ. Βαρδακούλης,
Γεωπόνος
Δήλου 7, 41335 Λάρισσα,
Τηλ: 0945078807

Κ. Σταγάκης,
Γεωπόνος
Λαρίσσης 26, Αμπελώνας Λαρίσης,
40400 Λάρισσα,
Τηλ: 0945189368

Πτυχιακή Εργασία :  Βιολογική καλλιέργεια βαμβακιού
Πλήρες Κείμενο   (htm format)                                         

Περίληψη

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από βιοκαλλιεργητές βαμβακιού και καλλιεργητές συμβατικού βαμβακιού και καλλιεργητές συμβατικού βαμβακιού της ίδιας αγροτικής περιοχής, τις καλλιεργητικές περιόδους 1992-1998, παρατηρείται ένας διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, με τον βιολογικό τρόπο έχουμε έλεγχο των ζιζανίων με μηχανικά μέσα, την τακτική της ψεύτικης σποράς και την αμειψισπορά, ενώ με το συμβατικό τρόπο, η βάση του ελέγχου τους είναι η χημική ζιζανιοκτονία.

Ως προς τη λίπανση του βαμβακιού, στη βιολογική καλλιέργεια γίνεται με οργανική και χλωρή λίπανση, ενώ στη συμβατική γίνεται με χημικά λιπάσματα.

Όσον αφορά στη φυτοπροστασία, δεν έγιναν επεμβάσεις για την καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, ούτε εφαρμόστηκαν αποφυλλωτικά, τόσο στη βιολογική καλλιέργεια , όσο και στη χημική καλλιέργεια, τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές περιόδους 1992-1998.

Οι αποδόσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα και κατά τους δύο τρόπους καλλιέργειας.

Με μελέτη και σύγκριση της οικονομικότητας του βιολογικού και του συμβατικού βαμβακιού, λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλότερη τιμή του βιολογικού βαμβακιού κατά 30 δρχ. και την επιδότηση του (9. 000 δρχ. /στρέμμα), εμφανίζεται το βιολογικό βαμβάκι από 0 έως 5. 000-6. 000 δρχ. ανταγωνιστικότερο έναντι του συμβατικού.

Πιο ενδιαφέροντα ακόμη είναι τα σχετικά με την οικονομικότητα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν μετά από καλλιέργεια ενός δοκιμαστικού αγρού με βαμβάκι, από το 1994 έως το 1997, (Οργανισμός Βάμβακος).

Ο δοκιμαστικός αγρός είχε τα εξής πειραματικά τεμάχια:

1.       Βιολογική καλλιέργεια βαμβακιού χωρίς λίπανση.

2.       Βιολογική καλλιέργεια βαμβακιού με χλωρή λίπανση κάθε χρόνο (1100 κιλά χλωρής βιομάζας κουκιών ανά στρέμμα).

3.       Συμβατική καλλιέργεια βαμβακιού.

Η ποικιλία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Ζέτα 2 και δεν έγιναν επεμβάσεις για τους εχθρούς πράσινο και ρόδινο σκουλήκι καθώς επίσης, δε χρησιμοποιήθηκαν αποφυλλωτικά. Οι άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που έγιναν ήταν ανάλογες με αυτές που ενδείκνυνται σε κάθε μορφή καλλιέργειας (βιολογική ή συμβατική).

Ο μέσος όρος στρεμματικής απόδοσης του βαμβακιού στο δοκιμαστικό αυτό αγρό κυμάνθηκε ως εξής:

1ο τεμάχιο: 298 κιλά βιολογικού βαμβακιού ανά στρέμμα.

2ο τεμάχιο: 366 κιλά βιολογικού βαμβακιού ανά στρέμμα.

3ο τεμάχιο: 336 κιλά συμβατικού βαμβακιού ανά στρέμμα.

Τα συμπεράσματα έχουν ως εξής:

Το ακαθάριστο κέρδος ήταν περίπου το ίδιο στο πειραματικό τεμάχιο της βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού χωρίς λίπανση και στο τεμάχιο της συμβατικής καλλιέργειας. Ενώ στο τεμάχιο βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού με χλωρή λίπανση, το ακαθάριστο κέρδος ήταν 5. 000 δρχ. ανά στρέμμα περισσότερο.

 Όλα τα παραπάνω ισχύουν, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ίδια τιμή πώλησης ανά κιλό βαμβακιού. Αν όμως, η τιμή του βιολογικού βαμβακιού θεωρηθεί αυξημένη κατά 30 δρχ. ανά κιλό, τότε έχουμε ακαθάριστο κέρδος στο τεμάχιο της βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού χωρίς λίπανση κατά 7. 000 δρχ. περισσότερο από αυτό του συμβατικού. Επίσης το ακαθάριστο κέρδος που προκύπτει στο τεμάχιο της βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού με χλωρή λίπανση ήταν κατά 16. 000 δρχ. περισσότερο από αυτό του συμβατικού βαμβακιού.

Παράλληλα, στο βιολογικό βαμβάκι εμφανίστηκε πρωιμότητα συγκομιδής κατά 10-16 % σε σχέση με το συμβατικό, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπόψιν μας ότι η πρωιμότητα βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα του βαμβακιού.

Τέλος, δε θα πρέπει να παραληφθούν τα πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας του βαμβακιού, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος από την άποψη της υγιεινής.