ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης  "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Ματσούκας Ιωάννης
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Αντ.Νίκα 9 Χαλκίδα
Εύβοια

Κρανίτης Βασίλης
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Ευαγγελιστρίας 42
Καλαμάτα

 

Πτυχιακή Εργασία : Compost και οργανοχουμικοί παράγοντες μήπως είναι το κλειδί για την θρέψη βιολογικών καλλιεργειών;
                                     

Περίληψη

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρά στη φυσιολογική ανάπτυξη των φυτών και τη βελτιστοποίηση - ποσοτικά και ποιοτικά - της παραγωγής τους, είναι η ισόρροπη θρέψη τους. Η μελέτη αυτής γίνεται ακόμη πιο επιτακτική εφόσον στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας οι εισροές στο σύστημα τείνουν να ελαχιστοποιηθούν.

Κυρίαρχο στοιχείο της θρέψης των φυτών αποτελεί η πρόσληψη των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων και οργανικών μορίων από το ριζικό σύστημα. Η πρόσληψη αυτών γίνεται είτε με την επίδραση μιας διαβάθμισης δυναμικού ενέργειας (διάχυση ή παθητική μεταφορά) ή με τη διαβάθμιση ενός δυναμικού το οποίο είναι ευθέως συνδεδεμένο με το μεταβολισμό (ενεργή μεταφορά). Σήμερα είναι γνωστό ότι η πρωταρχική διαδικασία για την ενεργή μεταφορά ουσιών στα κύτταρα του ριζικού συστήματος των φυτών είναι η ηλεκτρογενής μεταφορά ιόντων Η+ εκτός των κυττάρων, κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης.

Η οργανική ουσία και συγκεκριμένα οι χουμικοί παράγοντες έχει βρεθεί ότι επιδρούν απευθείας στην ανάπτυξη των φυτών και στο μεταβολισμό τους. Η ενεργοποίηση των συστημάτων μεταφοράς των θρεπτικών στοιχείων στα κύτταρα του ριζικού συστήματος δικαιολογεί τις πολλές αναφορές θετικής επίδρασης των χουμικών παραγόντων στην αύξηση των φυτών. Οι θετικές αυτές επιδράσεις αναφέρονται στο νωπό και ξηρό βάρος των φυτών καθώς και στην αύξηση των διαφόρων οργάνων τους.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ρυθμός χουμοποίησης (humification ratio) στην πορεία βιοσταθεροποίησης του compost υπολλειμμάτων Brassica carinata, εύρεση του καταλληλότερου σταδίου στην πορεία βιοσταθεροποίησης για την εκχύλιση των οργανοχουμικών παραγόντων, διερεύνηση της σύστασης των οργανοχουμικών εκχυλισμάτων σε χουμικούς και φουλβικούς παράγοντες με χρωματογραφία PVPP και ηλεκτροφόρηση ΙΕF καθώς και προσδιορισμός των χημικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου compost. Τέλος, μελετήθηκαν οι επιδράσεις των χουμικών παραγόντων από το compost υπολειμμάτων Brassica carinata στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών με βιοδοκιμές σε σπορόφυτα Lycopersicon esculentum και Cucumis Sativus.