ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ


Αριάδνη Μαρματάκη,
Γεωπόνος,
Αιγίνης 14, 12244 Αιγάλεω,
Τηλ: 0932325091, 015619502

Πτυχιακή Εργασία :  Επίδραση του compost κληματίδων αμπέλου στην αύξηση και 
                                 συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων σε νεαρά φυτά υποκειμένων
                                 αμπέλου
 Πλήρες Κείμενο (htm format)                                         

Περίληψη

Η άμπελος (Vitis sp) με τις καλλιεργούμενές της ποικιλίες και τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας, έχει μικρότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες. Στα πλαίσια μια βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας δεν είναι γνωστό εάν η προσθήκη οργανικής ουσίας στο έδαφος καλύπτει τις ανάγκες των πρέμνων σε θρεπτικά στοιχεία.

Γενικά θεωρείται ότι ποσοστό οργανικής ουσίας 1,5-2% στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους είναι επαρκές (Νταβίδης, 1976).

Για την «οργανική λίπανση» των αμπελώνων προτείνεται η προσθήκη 2 έως 3 ton κοπριάς ανά στρέμμα και ανά τριετία (Νταβίδης, 1976). Εκτός της κοπριάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν compost στεμφύλλων και κληματίδων αμπέλου, αλλά και χλωρή λίπανση. Η τελευταία περίπτωση έχει σημαντικό μειονέκτημα την ανταγωνιστική δράση που έχουν τα φυτά της χλωρής λίπανσης με τα φυτά της αμπέλου ως προς το διαθέσιμο νερό αλλά και τα θρεπτικά στοιχεία που δεσμεύουν, για διάστημα αρκετών μηνών.

Η χρησιμοποίηση ώριμων compost δεν παρουσιάζει τέτοια προβλήματα ενώ ταυτοχρόνως βελτιώνει την δομή του εδάφους και παρέχει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά, ενεργοποιεί δε το ριζικό σύστημα των πρέμνων (Zachariakis et al. , 1999).

Δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις της οργανικής ουσίας στην άμπελο, στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Η όποια εφαρμογή οργανικής ουσίας στους αμπελώνες είναι τελείως εμπειρική με αποτέλεσμα πολλές φορές να προστίθενται στο έδαφος υπερβολικές ποσότητες οργανικής ουσίας.

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι επιδράσεις της προσθήκης ώριμου compost αλεσμένων κληματίδων αμπέλου στην αύξηση και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων σε φυτά των υποκειμένων αμπέλου R110 και 1103P. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη compost έχει θετική επίδραση στην αύξηση των υποκειμένων αμπέλου και συγκεκριμένα στον αριθμό βλαστών ανά φυτό, το ύψος των φυτών και την συσσώρευση ξηρής ουσίας στα φύλλα, τους βλαστούς και τις ρίζες. Η προσθήκη 1 και 2% compost έδωσε φυτά με αυξημένο λόγο ξηρής ουσίας υπεργείου/ριζικού μέρους, δηλαδή ευνόησε περισσότερο την αύξηση του υπέργειου μέρους ενώ προσθήκη 5 και 10% compost ευνόησε περισσότερο την αύξηση του ριζικού συστήματος. Η παρουσία του compost αύξησε την περιεκτικότητα των φύλλων σε Κ και Mn ενώ μείωσε την περιεκτικότητα σε Ca, Mg και Fe. Η προκαταρκτική αυτή μελέτη έδειξε ότι η προσθήκη compost κληματίδων σε ασβεστούχο έδαφος προάγει γενικά την αύξηση των υποκειμένων αμπέλου και κρίνεται ότι ποσοστό compost 2% στο έδαφος δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.