ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης  "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Καλαϊτζάκη Σοφία

Πτυχιακή Εργασία : Βιολογική καταπολέμηση αφίδων
Πλήρες Κείμενο  (htm format)                                         

Περίληψη