ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Σφακιανάκη Ειρήνη
Τεχν.Γεωπόνος
Ν Καζαντζάκη 2 71202 Ηράκλειο 
Τηλ : 081 349994

Μαράκης Χαρ
Τεχν.Γεωπόνος
Ακαδημίας 17 Ηράκλειο
Τηλ : 0892 52496

Χριστοφορίδου Ειρ
Τεχν.Γεωπόνος
Ροδιά Ηράκλειο Τηλ
081 841103

Πτυχιακή Εργασία : Βιολογική καλλιέργεια λαχανοκομικών ειδών στην Κρήτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΡΕΨΗ
ΕΔΑΦΟΣ
ΗΛΙΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ