ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ


Γεώργιος Γεωργουλάκης,
Γεωπόνος
Γ.  Γιαννούλη 8, 74100 Ρέθυμνο
Τηλ: 0834 22955, 0977656232

Πτυχιακή Εργασία : Οργάνωση και λειτουργία μονάδας παραγωγής κομπόστ
 Πλήρες Κείμενο   (htm format)                                         

Περίληψη

Η σημασία της χρησιμοποίησης κομπόστ τόσο στη βιολογική γεωργία (2092/91) όσο και στη συμβατική γεωργία, δημιουργεί το ενδιαφέρον να εξετάσει κάποιος την δυνατότητα παραγωγής κομπόστ σε επιχειρηματική βάση.

Για το σκοπό αυτό γίνεται στην εργασία αυτή, παρουσίαση των μηχανημάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια μονάδα (κόστος αγοράς, κόστος λειτουργίας, προδιαγραφές και δυνατότητες των προσφερόμενων μηχανημάτων), γίνεται αναφορά στους χώρους και τις εγκαταστάσεις που απαιτεί η λειτουργία της μονάδας αυτής και επιχειρείται ο υπολογισμός του κόστους κατά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Ένα τμήμα της εργασίας περιγράφει την μέθοδο παραγωγής κομπόστ στην Grecotel με την επίβλεψη του γεωπόνου Msc Μπουγιούρη Κων/νου με την χρήση του ελάχιστου απαιτούμενου μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού.

Το οικονομικό αποτέλεσμα από την λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας είναι θετικό. Το καθαρό εισόδημα σε μονάδα παραγωγής 500 τόνων κομπόστ ετησίως είναι 3. 477. 652 και το επιχειρηματικό κέρδος 2. 921. 152 δρχ. (Υπολογίστηκε επιβάρυνση κατά λίτρο παραγόμενου compost για αγορά πρώτης ύλης 10δρχ. και 1δρχ. μεταφορικά).

Για μονάδες δυναμικότητας 2. 500 και 5. 000 κυβικών ετησίως είναι 25. 940. 000 και 56. 956. 000δρχ. αντίστοιχα. Βεβαίως όταν μιλάμε για τέτοια μεγέθη παραγωγής πρέπει να μελετηθεί το κόστος των κινήσεων για την διάθεση του προϊόντος καθώς και οι δυνατότητες της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η μονάδα, στην απορρόφηση του compost, και ο απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του προϊόντος.

Θεωρώ ότι οι ομάδες παραγωγών (π. χ. βιοκαλλιεργητές ελιάς) οι οποίες αφενός έχουν εξασφαλίσει την διάθεση του προϊόντος (για την κάλυψη των αναγκών των δένδρων τους) και αφετέρου έχουν άφθονη πρώτη ύλη (ελαιόφυλλα, κλαδιά από το κλάδεμα), έχουν πολλαπλά οφέλη από την δημιουργία μιας μονάδας κομποστοποίησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας και για δήμους οι οποίοι πληρώνουν για να μεταφέρουν στις χωματερές τα υπολείμματα από τους κήπους τους.