ΤΕΙ  Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2092/91 ΤΗΣ ΕΟΚ: ΘΕΤΙΚΑ - ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΑ:

 1. Η ύπαρξη μιας οργανωμένης παραγωγής βιολογικών προϊόντων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο επαγγελματισμός και ο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των βιοκαλλιεργητών,
 2. Η ενημέρωση των καταναλωτών για τον σωστό τρόπο παραγωγής, από την καλλιέργεια έως και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην αγορά,
 3. Η στήριξη και η ανάπτυξη που προσφέρει στις απομονωμένες ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας,
 4. Η Βιολογική Γεωργία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος ρυπαίνοντάς το ελάχιστα σε σύγκριση με την συμβατική γεωργία.
 5. Η προσοχή στην προστασία των υπόγειων νερών και ιδίως του πόσιμου νερού σε σχέση με τη συμβατική γεωργία,
 6. Η συμβολή στην ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 2078/92 της Ε.Ε. των προγραμμάτων ενισχύσεων και αναδιάρθρωσης της Βιολογικής Γεωργίας.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ:

 1. Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην χώρα μας, περιλαμβάνει ουσιαστικά μόνο την συμβατική γεωργία. Επίσης για σημαντικά θέματα που αφορούν την Βιολογική Γεωργία, όπως η οινοποίηση και η βιολογική κτηνοτροφία, δεν παρουσιάζεται καμία πρόοδος με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανάπτυξη της,
 2. Η Βιολογική Γεωργία είναι υπό κρατικό έλεγχο, δηλαδή θα πρέπει να εξελίσσεται ή μη ανάλογα με την ευαισθησία της εκάστοτε κυβέρνησης,
 3. Ο γραφειοκρατικός έλεγχος που εφαρμόζέται στην καλλιέργεια και στη διάθεση της παραγωγής των βιοκαλλιεργητών είναι πολύ μεγαλύτερος και λιγότερο ασφαλής,
 4. Υπάρχει μια παρέκκλιση από τους αρχικούς στόχους της βιολογικής καλλιέργειας, όπως η παράλληλη καλλιέργεια με την συμβατική γεωργία ενώ δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για την βιολογική κτηνοτροφία ώστε να υπάρξει βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης,
 5. Το βιολογικό προϊόν αποτιμάται με καθαρά εμπορικά κριτήρια. Στην αγορά προσφέρονται ποικιλίες τυποποιημένων προϊόντων μεγάλων μονάδων του εμπορίου με χαμηλές τιμές, που έχουν σαν αποτέλεσμα την δύσκολη προώθηση των τοπικών προϊόντων. Έτσι απειλούνται οι μικρομεσαίοι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων,
 6. Η διακίνηση των βιολογικών προϊόντων στο εσωτερικό, είναι προβληματική λόγω της έλλειψης δικτύου διακίνησης. Αποτέλεσμα είναι οι παραγωγοί να μην μπορούν να τα διαθέσουν, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην μπορούν να βρουν τα βιολογικά προϊόντα ή οι παραγωγοί να τα διαθέτουν μαζί με τα συμβατικά προϊόντα.
 7. Ο διαφορετικός βαθμός υποστήριξης που προσφέρεται για τη Βιολογική Γεωργία από κάθε χώρα της Ευρώπης δημιουργεί άνισες συνθήκες στον ανταγωνισμό,
 8. Στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις άλλες χώρες οι δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση, ο συμβουλευτικός ρόλος, ο έλεγχος, η ανεύρεση χρηματικών ενισχύσεων, η ενημέρωση της κοινής γνώμης, η διαφήμιση, επιβαρύνουν τον ίδιο τον παραγωγό.