ΤΕΙ  Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης   "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Ανδρέας Θεοχάρης,
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Υψηλάντου 8, Γαλάτσι, Αθήνα

Αναστασία Σταυρουλάκη,
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Βενεράτο Τεμένους, Ηρακλείου
Τηλ: 0945586268

Πτυχιακή Εργασία :Βιολογική καλλιέργεια χειμερινών λαχανοκομικών ειδών.
Πλήρες Κείμενο     (htm format)                                         

Περίληψη

Η βιολογική καλλιέργεια αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο γεωργικών εφαρμογών βασιζόμενη στη προστασία του περιβάλλοντος ,την υγεία και το αναβαθμισμένο εμπορικά προϊόν. Σε μία περίοδος αμφισβήτησης της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας(συμβατική γεωργία) η βιολογική γεωργία έρχεται να δώσει εφαρμόσιμες λύσεις και να καθιερώσει μια νέα σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Η Bio-forum Α. Ε. αποτελεί το φορέα σύγχρονων αντιλήψεων και νέων τεχνοτροπιών. Με γνώμονα μια φιλοπεριβαλλοντική νομικά κατοχυρωμένη γεωργία προωθεί:

·       Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος .

·       Την προστασία παραγωγών και καταναλωτών.

·       Την παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων.

·       Την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή .

·       Βελτίωση της σχέσης παραγωγού και γης που εκμεταλλεύεται.

Η συγκεκριμένη εργασία ¨ακτινογραφεί¨ τη λειτουργία της εταιρείας στην τοπική και πανελλαδική αγορά, τον τρόπο εφαρμογής της βιολογικής καλλιέργειας στο κτήμα της και την εμπορική διάθεση των προϊόντων μέσω του δικτύου λιανικής πώλησης, το δίκτυο διακίνησης με διανομή κατ΄ οίκων (πράσινο ταχυδρομείο), την χονδρική πώληση και τις εξαγωγές.

Το κτήμα της εταιρείας βρίσκεται στη περιοχή Σκαλάνι Ηρακλείου με έκταση 30 στρ. Η λειτουργία του κτήματος γίνεται οργανωμένα από τον Σεπτέμβριο του 1998 με υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών βασιζόμενες στις αρχές τις Βιολογικής Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών ¨ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ¨ και τη πρακτική άσκηση στο συγκεκριμένο κτήμα, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του αγροοικοσυστήματος, να μελετήσουμε τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις των οργανισμών στη φύση και την εξέλιξη των καλλιεργούμενων ειδών.

Η καταγραφή στοιχείων της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας , των καλλιεργητικών μεθόδων των ειδών, των προβλημάτων της βιολογικής γεωργίας, και το τρόπο που αυτή τα αντιμετωπίζει, καθώς και μια προσπάθεια τεχνοοικονομικής προσέγγισης του ζητήματος αποτελούν τα βασικά στοιχεία της εργασίας μας.