ΤΕΙ  Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης    "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Νίκη Βογιατζόγλου,.
Τεχνολόγος Γεωπόνος,
Λυγιδέ 9 73100 Χανιά,
Τηλ: 0932062791

Ιωάννα. Μανουσάκη,
Τεχνολόγος Γεωπόνος,
Φουρνέ Κυδωνίας, 73005 Χανιά,
Τηλ: 0932086537

Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση ζιζανίων στην βιολογική γεωργία

  Περίληψη

  Γενικά Χαρακτηριστικά

  Έλεγχος Ζιζανίων

  Παράρτημα