arxikieikona  
 
  

 

 


Φοιτητές


Οι φοιτητές που ασκούνται στο Εργαστήριο συγκεντρώνουν επιστημονική γνώση και δεξιότητες προκειμένου να εργασθούν σε :

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Νερών
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εργαστήρια Εδαφολογίας
  • Μονάδες επεξεργασίας και εμφιάλωσης πόσιμου νερού
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων που δραστηριοποιούνται σε τομείς ελέγχου - επεξεργασίας - διαχείρισης υδατικών πόρων
Φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση (υπεύθυνος Καθηγητής Σταυρουλάκης Γ)
Τσετσώνη Μάγδα Μάϊος –Οκτώβριο 2012
Φοιτητές που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση (υπεύθυνος Καθηγητής Σταυρουλάκης Γ)
Καλημέρη Μαρία Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2003
Κατσοπρινάκη Στέλλα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2003
Φουντουλάκη Νατάσα Ιούλιος 2003-Δεκέμβριος 2003
Κλημαθιανού Αργυρώ Οκτώβριος 2003-Μάρτιος 2004
Μακατουνάκη Βιργινία Οκτώβριος 2003-Μάρτιος 2004
Σταυριανουδάκης Στέφανος Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2004
Σουλαδάκη Ειρήνη Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2004
Στρωματιά Ειρήνη Οκτώβριος 2004-Μάρτιος 2005
Παταρέσκος Νίκος Οκτώβριος 2005-Μάρτιος 2006
Τσότσου Εύη Δεκέμβριος 2005-Μάιος 2006
Χρυσικοπούλου Στυλιανή Απρίλιος 2006-Σεπτέμβριος 2006
Κατσιμεντέ Ελένη Μάρτιος 2007-Αύγουστος 2007
Καρυδοπούλου Φωτεινή Οκτώβριος 2007-Μάρτιος 2008
Σωτηρίου Χριστίνα Νοέμβριος 2007-Απρίλιος 2008
Κατσαούνης Χριστόφορος Αύγουστος 2008 - Ιανουάριος 2009
Πυλιώτης Βασίλης Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2009
Βόλη Κατερίνα Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2009
Κύρκου Αμαλία Μάρτιος - Σεπτέμβριος 2011

Χατζηβασίλη Φωτεινή

Μανωλάκη Γεωργία
Νοέμβριος 2007-Απρίλιος 2008
Μπαμπάλα Αγγελική Νοέμβριος 2011-Απρίλιος 2012
Φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή εργασία (επιβλέπων Καθηγητής Σταυρουλάκης Γ)
Στάθης Δημήτρης Διαχείριση των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου

Τσετσώνη Μάγδα

Προσδιορισμός του επιπέδου ρύπανσης στους υπόγειους υδατικούς πόρους και την παράκτια ζώνη της περιοχής Χαλέπα

Μπουλούμπαση Μαρία

Διαχείριση υδατικών πόρων στην Ιο

Γκιουμές Γιάννης

Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Χανίων

Καλογεράκης Γ

Λεσεψιανοί μετανάστες στην Μεσόγειο Θάλασσα. (2010-11)

Κοκολογιάννη Αρετή

Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης επιφανειών και υπόγειων υδατικών πόρων στην περιοχή του Στύλου Αποκορώνου

Κοσμαδάκη Γεωργία

Επιπτώσεις της ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού στην ανθρώπινη υγεία. Υδατογενείς ασθένειες

Γκαραγκάνη Φωτεινή

Διαχείριση ενεργειακών πόρων και περιβαλλοντική αποκατάσταση-εφαρμογή στην ανάπτυξη ορυχείου στο νότιο δυτικό λυγνιτικό πεδίο ΛΚΔΜ (Λυγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας)

Μιχαήλ Γεώργιος

Εκτίμηση του ρυθμού ανοργανοποίησης του αζώτου κοπριάς σε εδάφη της Κύπρου

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει πτυχιακή εργασία (επιβλέπων Καθηγητής Σταυρουλάκης Γ)

Μπαμπάλα Αγγελική Προσδιορισμός του επιπέδου ανθρωπογενούς ρύπανσης στο Παλιό Λιμάνι Χανίων

Χατζηβασίλη Φωτεινή

Μανωλάκη Γεωργία
Κολυμβητικές δεξαμενές
Μεγαλοκονόμου Δημ Μικροβιολογικός έλεγχος του νερού κολύμβησης και της άμμου σε παραλίες με γαλάζια σημαία στους κόλπους Κισσάμου και Χανίων και στους όρμους Καλυβών και Αλμυρού (2008-9)
Σέργιος Μαρκοζάνες Τεχνολογία αφαλάτωσης για πόσιμο νερό (2009-10)
Νάκου Ολγα Μεταφορά ρυπαντικού φορτίου μέσω των αγωγών ομβρίων (2009-10)

Πυλιώτης Βασίλης

Βόλη Κατερίνα
Επίδραση της ποιότητας του νερού άρδευσης στα φυσικοχημικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους (2009)
Μαγόπουλος Μάριος Διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα (2010)
Μπίρη Ευρυδίκη Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων στον κάμπο Χανίων. Μελέτη των γεωτρήσεων μονής Χρυσοπηγής, μονής Αγίας Λαύρας και ξενοδοχείο Όαση (2009-10)
Δημολένης Νίκος Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης επιφανειών και υπόγειων υδατικών πόρων του Νομού Άρτας. (2010-11)
Δραγάζης Λευτέρης Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών υπόγειου νερού στην παράκτια περιοχή της Χαλέπα
Μήνου Αντωνία Προσδιορισμός του επιπέδου ρύπανσης στο Παλιό Λιμάνι Χανίων και στο λιμάνι Σούδας
Μαυραντωνάκη Φωτεινή Έλεγχος της ρύπανσης στην λίμνη Κουρνά

Βλάχου Ρίτα

Κατσιμεντέ Ελένη
Χωροχρονική διερεύνηση των μεταβολών των ποιοτικών παραμέτρων των επιφανειακών νερών και ιζήματος της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Κερίτη

Βλαχάκη Κωνσταντίνα

Βελεγράκη Δέσποινα
Επιβάρυνση με βαρέα μέταλλα των εδαφών και της βλάστησης της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου Κρήτης
Καρυδοπούλου Φωτεινή Συμμετοχή των επιφανειακών νερών στην ρύπανση του κόλπου Παλαιόχωρας

Σωτηρίου Χριστίνα

Παϊδα Ευανθία

Κατανομή των βαρέων μετάλλων σε εδάφη και φυτά της πόλης των Χανίων

Κλαδά Μαρία

Τσέκογλου Γιώργος
Μελέτη της χωροχρονικής μεταβολής των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού της βροχής
Τσαμουτσόγλου Χριστίνα Προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων στο κομποστοποιημένο υλικό του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Χανίων
Χριστόφορος Γιάννης Προσδιορισμός του επιπέδου υφαλμύρυνσης γεωτρήσεων των Δήμων Βάμου, Αρμένων & Σούδας
Καλημέρη Μαρία Έλεγχος ποιότητας νερών Ποταμών Κοιλιάρη και Ταυρωνίτη
Κατσοπρινάκη Στέλλα Επεξεργασία νερού με ιονανταλλαγή
Φουντουλάκη Αναστασία Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για άρδευση

Μαρουλάκη Σταυρούλα

Αθανασίου Δήμητρα
Χημικές παράμετροι στο υδατικό περιβάλλον του παλιού λιμανιού των Χανίων
Δασκαλάκη Αγγέλα Μελέτη του ρυθμού υφαλμύρυνσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Μαλλίων
Κλημαθιανού Αργυρώ Μελέτη του ευτροφισμού λίμνης Αγυιάς
Μυλωνά Κυριακή Έλεγχος ποιότητας νερού του καρστικού υδροφόρου συστήματος Αγυιάς – Κουφού
Μαυροκεφαλίδου Ελένη Μελέτη της ποιότητας του νερού γεώτρησης Κάϊνας στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής Βάμου
Κυρήκου Ματούλα Παρακολούθηση της ετήσιας μεταβολής χημικών και μικροβιολογικών  παραμέτρων ποιότητας του νερού της λίμνης Κουρνά
Σταυριανουδάκης Στέφανος Έλεγχος ποιότητας νερού κολύμβησης
Ζωάννου Καλή Πολυπαραμετρικός ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένων επιτραπέζιων νερών
Τσακίρη Χαρίκλεια Τα διακρατικά νερά της Ελλάδος
Κασινά Ζαχαρούλα Έλεγχος ποιότητας νερού κολύμβησης
Τζινευράκης Στέφανος Ετήσια μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών της λίμνης Κουρνά
Κακουλάκη Γεωργία Μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Κερίτη και ψηφιακή απεικόνιση με χρήση GIS
Καρπουτζάκη Μαρία Διερεύνηση της εποχικής μεταβολής των παραμέτρων ποιότητας των επιφανειακών νερών της υδρολογικής λεκάνης του Ταυρωνίτη
Βεργίδου Λουκία Διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Βάμου
Χρυσού Ελευθερία Επιβάρυνση με βαρέα μέταλλα εδαφών της υδρολογικής λεκάνης Κερίτη
Τρούσσα Σοφία Υφαλμύρωση υπόγειων υδροφορέων Νομού Χανίων
Ζήκου Αριστέα Η επίδραση των βαρειών μετάλλων στην ανθρώπινη υγειά
Δουβίκα Ευγενία SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων δικτυού ύδρευσης Δήμου Χανίων
Καστρουνή Μαρία Αξιολόγηση της ανθρώπινης επιβάρυνσης σε περιοχές Natura 2000. H Λίμνη Αγιάς.
Κουμανδράκη Δροσιά Τεχνολογία φίλτρων νερού οικιακής χρήσης
Μαρινάκη Γεωργία Η επίδραση της γεωργίας στους υδατικούς πόρους.
Σέρβου Γεωργία Μελέτη του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μουσούρων
Τσουμάκα Φωτεινή Συγκριτική μελέτη του μικροβιολογικού φορτίου νερών κολύμβησης των παραλίων του βόρειου οδικού άξονα Χανίων και της Παλαιόχωρας
Χρυσικοπούλου Στυλιανή Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας
Μαντέλα Αργυρώ Βαρέα μέταλλα σε επιφανειακά και υπόγεια νερά της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Κερίτη


 

 
 

Tμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Χανιά

Τηλέφωνο : 28210 23012 Ρωμανού 3 - Χαλέπα-73133 Τηλεαντίγραφο : 28210 - 23012 και 23072 - email :gstav@chania.teicrete.gr